English (United Kingdom)Russian (CIS)Ukrainian (UA)

Особливості укладання договору на проведення оцінки.

Укладаючи договір на проведення оцінки майна слід враховувати деякі особливості такого договору.

По-перше, Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оцінну діяльність в Україні" чітко регламентує форму та істотні умови такого договору. По-друге, вище згаданий Закон визначає коло осіб, які можуть бути замовниками оцінки. І, по-третє, укладаючи договір із оціночною компанією, слід пам'ятати про обмеження щодо проведення оцінки майна, які накладаються усе тим же Законом.

Розглянемо усе це детальніше.

Форма та істотні умови договору.

Відповідно до положень Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оцінну діяльність в Україні" договір на проведення оцінки майна укладається виключно в письмовій формі та може бути двостороннім або багатостороннім. При укладанні багатостороннього договору крім замовника оцінки стороною договору може виступати особа-платник, якщо оплату послуг суб'єкта оціночної діяльності здійснює інша особа, а не замовник.

Істотними умовами договору є:

 • зазначення майна, що підлягає оцінці; 
 • мета, з якою проводиться оцінка; 
 • вид вартості майна, що підлягає визначенню; 
 • дата оцінки; 
 • строк виконання робіт з оцінки майна; 
 • розмір і порядок оплати робіт; права та обов'язки сторін договору; 
 • умови забезпечення конфіденційності результатів оцінки, інформації, використаної під час її виконання; 
 • відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору; 
 • порядок вирішення спорів, які можуть виникнути під час проведення оцінки та прийняття замовником її результатів.

Коло осіб, які можуть бути замовниками оцінки

Замовниками оцінки майна можуть бути особи, яким зазначене майно належить на законних підставах або у яких майно перебуває на законних підставах, а також ті, які замовляють оцінку майна за дорученням зазначених осіб.

Обмеження щодо проведення оцінки майна

Хоча сторони договору на проведення оцінки майна (замовник, платник) мають право вільно обирати оціночну компанію, однак слід враховувати що відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оцінну діяльність в Україні" не допускається проведення оцінки майна суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання у таких випадках:

 • проведення суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання оцінки майна, що належить йому або оцінювачам, які працюють у його складі, на праві власності або на яке зазначені особи мають майнові права;
 • проведення оцінки майна фізичної особи-замовника або керівників юридичної особи, яка є замовником оцінки, оцінювачем, який має родинні зв'язки з зазначеними особами, або суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання, керівництво якого має зазначені зв'язки;
 • проведення оцінки майна своїх засновників (учасників).

Результати оцінки майна, проведеної з порушеннями зазначених обмежень, визнаються недійсними та підлягають обов'язковому скасуванню. 

Також слід мати на увазі, що Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оцінну діяльність в Україні" не допускає встановлення у договорі розміру оплати робіт як частки вартості майна, що підлягає оцінці. Про особливості складання вартості робіт з оцінки ми розповімо у статті "Вартість оцінки. З чого вона складається, та як її зменшити."

Інші особливості.

Щоб уникнути непорозумінь чітко, так, щоб виключити будь яку плутанину, визначте об'єкт оцінки. У разі значної кількості оцінюваного майна, краще за все зробити додаток до Договору, у якому слід перерахувати та чітко описати усі об'єкті оцінки.

При визначенні мети та виду вартості проконсультуйтесь із оцінювачем. Ці дві складові можуть бути тісно пов'язані.

Дуже важливим є визначення порядку та строку передачі оцінювачу вихідних даних, оскільки, виходячи з практики, саме цей етап значно впливає на строк виконання робіт. Краще домовитися про підписання Акту про надання та прийняття сторонами такої інформації.

 

Про нас

ГРУПА КОМПАНІЙ АРГУМЕНТ®

спеціалізується на здійсненні землеоціночних робіт, незалежній оцінці майна та майнових прав для банківських установ та їх клієнтів, моніторингу заставного майна, операціях з нерухомістю та проведенні технічної інвентаризації нерухомого майна.

Контакти

ГРУПА КОМПАНІЙ АРГУМЕНТ®

Головний офіс: м. Київ, вул. Кіквідзе, 13в, оф. 40
Бек-офіс: м. Одеса, вул. Маразліївська, 38, оф. 19
Веб-адреса: http://www.argument.ua
E-mail: office@argument.ua
Call-центр: 0 (800) 50-17-60
Контакти та перелік структурних підрозділів