English (United Kingdom)Russian (CIS)Ukrainian (UA)

Послуги з оцінки майна, майнових прав, бізнесу та земельних ділянок

Компанія АРГУМЕНТ є суб'єктом оціночної діяльності відповідно до вимог Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та Закону України "Про оцінку земель", що підтверджено Сертифікатом суб'єкта оціночної діяльності №15029/13 від 02.08.2013р. і ліцензією на виконання землеоціночних робіт. Компанія працює за наступними напрямками та спеціалізаціями:

1. "Оцінка об'єктів у матеріальній формі":

1.1 "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них";

1.2 "Оцінка машин і обладнання";

1.3 "Оцінка колісних транспортних засобів";

1.4 "Оцінка літальних апаратів";

1.5 "Оцінка судноплавних засобів";

1.7 "Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність".

                    1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".

2. "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності":

2.1 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності)";

2.2 "Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності".

2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".

3. Експертна грошова оцінка землі

Ми спеціалізуємося на оцінці для кредитних установ, але також маємо значний опит та професійно виконуємо оцінку у інших випадках, у тому числі наступних:

  • при переоцінці основних фондів для цілей бухгалтерського обліку;
  • при відображенні вартості земельних ділянок та права користування земельними ділянками у бухгалтерському обліку відповідно до законодавства України;
  • при створенні, реорганізації, банкрутстві, ліквідації підприємств (господарських товариств);
  • при виділенні або визначенні частки майна у спільному майні;
  • при визначенні інвестиційного вкладу в реалізацію інвестиційного проекту на земельні поліпшення;
  • при визначенні вартості внесків учасників та засновників господарського товариства;
  • при приватизації та іншому відчуженні, оренді, обміні та страхуванні майна;
  • при відчуженні заставі та страхуванні земельних ділянок;
  • при оподаткуванні майна згідно з законом;
  • при визначенні збитків або розміру відшкодування.

Розгалужена система структурних підрозділів, розташованих в усіх регіонах України, професійний колектив та значне коло партнерів серед кредитних, керуючих та аудиторських установ дають нам можливість швидко та якісно виконати практично будь-яке замовлення на оцінку.

Щоб замовити оцінку зв'яжіться з нами будь-яким зручним для Вас способом.

  

Про нас

ГРУПА КОМПАНІЙ АРГУМЕНТ®

спеціалізується на здійсненні землеоціночних робіт, незалежній оцінці майна та майнових прав для банківських установ та їх клієнтів, моніторингу заставного майна, операціях з нерухомістю та проведенні технічної інвентаризації нерухомого майна.

Контакти

ГРУПА КОМПАНІЙ АРГУМЕНТ®

Головний офіс: м. Київ, вул. Кіквідзе, 13в, оф. 40
Бек-офіс: м. Одеса, вул. Маразліївська, 38, оф. 19
Веб-адреса: http://www.argument.ua
E-mail: office@argument.ua
Call-центр: 0 (800) 50-17-60
Контакти та перелік структурних підрозділів