English (United Kingdom)Russian (CIS)Ukrainian (UA)

Особливості оцінки для кредитування.

Оцінка для кредитування в Україні, як і оцінка з іншою метою, ґрунтується на загальноприйнятих принципах і методиках, що широко застосовуються у світовій оціночній практиці. Але така оцінка має і свої особливості, про які піде мова нижче.

Отже, перше, що слід мати на увазі клієнту, який замовляє оцінку майна для кредитування, це те, що при передачі об'єкта у заставу, його вартість буде визначена без включення до неї ПДВ. Це не є примхою оцінювача, або кредитора, ця вимога визначена п. 34 Національного стандарту №1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав" та звучить так:

"Об'єкт оцінки у разі його застави оцінюється за ринковою вартістю без включення до неї суми податку на додану вартість."

Порушення норм законодавства, це не лише проблема оцінювача. Нехтування вимогами нормативних актів скоріш за все матиме погані наслідки і для клієнта. Звіт із порушенням цієї вимоги навряд чи буде прийнятий та допущений до використання внутрішніми службами кредитора. Отже, клієнт може втратити не лише час, при проходженні процедури погодження документів службами кредитора, а й гроші, що він витратив на таку оцінку.

Друге, що також може значно вплинути на вартість кредитного забезпечення, це бачення самого предмета застави сторонами. Тут слід згадати, що при кредитуванні зацікавленими сторонами у результатах оцінки є не лише оцінювач та замовник оцінки, а ще й кредитор. Отже не зайвим буде зважити і на його думку, щодо об'єктів, які будуть запропоновані у якості предмета застави. З опиту можливо сказати, що суперечки та непорозуміння частіш за все виникають при розгляді так званих цілісних майнових комплексів (ЦМК), та здебільше тому, що в багатьох випадках заставодавець та кредитор по-різному бачать склад ЦМК. Перший, зазвичай, розглядає ЦМК як діючий бізнес, до складу якого входять усі необоротні та оборотні активи, а другий, переважно, як необоротні активи в частині основних засобів. Таке непорозуміння, у разі відмови потенційного кредитора прийняти звіт, може не лише звести нанівець багатоденну, а інколи і багатомісячну роботу оцінювача, а ще й боляче вдарити по карману самого замовника, якщо йому доведеться замовляти переробку звіту. Маючи багатий досвід у оцінці з метою кредитування, спеціалісти компанії АРГУМЕНТ навчилися передбачати такі випадки ще на стадії отримання замовлення, та, у разі можливості виникнення непорозумінь, одразу проінформують про це клієнта і зроблять усе можливе, щоб уникнути таких ситуацій.

Третій чинник, що потрібно врахувати, це різноманітність вимог до звітів та процедур оцінки кредитних установ, що є користувачами звітів. Практика української оцінки свідчить, що незважаючи на те, що загальні оціночні процедури та методики врегульовані нормативними актами з оцінки майна, більшість кредитних установ, що є активними гравцями на ринку кредитування, розробляють свої додаткові вимоги до процедур та застосування методик оцінки, які також повинні враховуватися суб'єктами оціночної діяльності при оцінці об'єктів, що передаються у заставу таким кредиторам. Як приклад можна навести вимогу деяких кредиторів додатково до ринкової, визначити ще й ліквідаційну вартість об'єкта застави та вказати його ліквідність. Також багато з кредитних установ висувають свої вимоги до вихідної інформації про об'єкт оцінки, ідентифікації та фото фіксації об'єктів застави, кількості та видів використаних методичних підходів у роботі та інше. Ми досконало вивчаємо та систематизуємо вимоги кредитних установ, з якими співпрацює компанія АРГУМЕНТ, та чітко дотримуємося таких вимог у разі виконання звітів для цих кредиторів. Це робить наш звіт прозорим та зрозумілим для кредитора, що, у свою чергу, дає змогу нашим клієнтам швидко отримати кошти у даній установі.

Четверте. Багато кредитних установ проводять процедуру акредитацію суб'єктів оціночної діяльності. Тобто кредитор обирає коло оціночних компаній, яким довіряє, та які, звісно, ознайомленні з його вимогами до проведення оцінки та складання звітів. З нашої практики звіти таких компаній швидше проходять процедуру погодження у службах банку, ніж звіти компаній, що не мають акредитації при даній установі. Однак, це не свідчить про те, що звіт сторонньої компанії в обов'язковому порядку не буде прийнятий кредитором до розгляду. Можливо, що такий звіт буде розглядатися довше, та перевірятиметься ретельніше. Можливо, що кредитор замовить рецензію на такий звіт, а, можливо, що буде перевіряти його силами свого структурного підрозділу. Але, знову опираючись на практику, останнє слово, у більшості випадків, залишається за кредитором, саме він вирішить чи приймати звіт неакредитованої компанії до розгляду, чи наполягати на проведенні оцінки майна акредитованою компанією. Ось чому компанія АРГУМЕНТ постійно розширює мережу кредитних установ, у яких ми пройшли акредитацію.

Підсумок. Замовляючи оцінку з метою кредитування, майте на увазі особливості виконання такої роботи. У разі виникнення будь-яких сумнівів, ми радимо вам провести тристоронню зустріч (клієнт-кредитор-оцінювач), на якій обговоріть завдання на оцінку з усіма сторонами ще до виконання замовлення оцінювачем. Це дасть вам можливість заощадити як час, так і гроші, а оцінювачам, якісно та своєчасно виконати свою роботу.

 

Про нас

ГРУПА КОМПАНІЙ АРГУМЕНТ®

спеціалізується на здійсненні землеоціночних робіт, незалежній оцінці майна та майнових прав для банківських установ та їх клієнтів, моніторингу заставного майна, операціях з нерухомістю та проведенні технічної інвентаризації нерухомого майна.

Контакти

ГРУПА КОМПАНІЙ АРГУМЕНТ®

Головний офіс: м. Київ, вул. Кіквідзе, 13в, оф. 40
Бек-офіс: м. Одеса, вул. Маразліївська, 38, оф. 19
Веб-адреса: http://www.argument.ua
E-mail: office@argument.ua
Call-центр: 0 (800) 50-17-60
Контакти та перелік структурних підрозділів