English (United Kingdom)Russian (CIS)Ukrainian (UA)

Що таке оцінка

Оцінка майна - це процес визначення вартості майна на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами та є результатом практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності (СОД).

На сьогодні в Україні оцінка нормативно поділена на оцінку майна і майнових прав, та оцінку земель, що регулюються Законами України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та "Про оцінку земель" відповідно. Згідно цих Законів оціночна діяльність в Україні може здійснюватися у таких формах: 

 • практична діяльність з оцінки майна, яка полягає у практичному виконанні оцінки майна та всіх процедур, пов'язаних з нею, відповідно до вимог, встановлених нормативно-правовими актами з оцінки майна; 
 • консультаційна діяльність, яка полягає в наданні консультацій з оцінки майна суб'єктам оціночної діяльності, замовникам оцінки та (або) іншим особам в усній або письмовій формі; 
 • рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), яке полягає в їх критичному розгляді та наданні висновків щодо їх повноти, правильності виконання та відповідності застосованих процедур оцінки майна вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна; 
 • методичне забезпечення оцінки майна, яке полягає в розробленні методичних документів з оцінки майна та наданні роз'яснень щодо їх застосування; навчальна діяльність оцінювачів, яка полягає в участі у навчальному процесі з професійної підготовки оцінювачів.

Діяльність у сфері оцінки земель включає:

 • нормативно-методичне забезпечення оцінки земель; 
 • навчальну діяльність; 
 • ліцензування в установленому законом порядку проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт; 
 • розробку документації з оцінки земель та внесення даних з оцінки земель до державного земельного кадастру; 
 • державну експертизу технічної документації з оцінки земель та рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок; 
 • затвердження технічної документації з оцінки земель відповідно до закону; 
 • надання консалтингових послуг з оцінки земель; 
 • іншу діяльність у сфері оцінки земель відповідно до закону.

Регулятором оціночної діяльності у сфері оцінки майна та майнових прав є Фонд державного майна України. Землеоціночна діяльність є сферою впливу Державного агентства земельних ресурсів України.

Практична діяльність з оцінки майна може здійснюватися виключно суб'єктами оціночної діяльності. Щоб отримати право проводити оцінку майна та майнових прав компанія повинна отримати Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, рішення про видачу якого приймається Фондом державного майна України. Оцінка майна та майнових прав проводиться за напрямом 1: "Оцінка об'єктів у матеріальній формі", у межах якого оцінюються практично усе матеріальне майно, крім земельних ділянок, як окремого об'єкта, та за напрямом 2: "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності".

На відміну від оцінки майна та майнових прав, що сертифікується, оцінка землі є ліцензійним видом діяльності. Ліцензію на землеоціночну діяльність видає Державне агентство земельних ресурсів України. Залежно від мети та методів проведення, оцінка земель поділяється на такі види:

 • бонітування ґрунтів - дані бонітування ґрунтів є складовою частиною державного земельного кадастру та є основою проведення економічної оцінки сільськогосподарських угідь і враховуються при визначенні екологічної придатності ґрунтів для вирощування сільськогосподарських культур, а також втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва; 
 • економічна оцінка земель - дані з економічної оцінки земель є основою при проведенні нормативної грошової оцінки земельних ділянок, аналізі ефективності використання земель порівняно з іншими природними ресурсами та визначенні економічної придатності земель сільськогосподарського призначення для вирощування сільськогосподарських культур; 
 • грошова оцінка земельних ділянок - залежно від призначення та порядку проведення може бути нормативною і експертною. 
  • нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель. 
  • експертна грошова оцінка земельних ділянок та прав на них проводиться з метою визначення вартості об'єкта оцінки та використовується при здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок та прав на них, крім випадків, визначених вище.

Таким чином сьогодні, для успішної роботи на ринку оцінки, оціночним компаніям бажано отримати як Сертифікат СОД, так і ліцензію на землеоціночну діяльність, для чого в штаті компанії повинні працювати і оцінювачі, і спеціалісти-землевпорядники.

Сьогодні компанія АРГУМЕНТ об'єднує понад дев'яносто співробітників, серед які є менеджери, кваліфіковані спеціалісти з оцінки майна та майнових прав, оцінювачі землі та землевпорядники. Компанія отримала Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності та ліцензію на землеоціночні роботи (експертна грошова оцінка), а отже ми впевнені, що здатні задовольнити потреби більшості споживачів оцінки.

 

Про нас

ГРУПА КОМПАНІЙ АРГУМЕНТ®

спеціалізується на здійсненні землеоціночних робіт, незалежній оцінці майна та майнових прав для банківських установ та їх клієнтів, моніторингу заставного майна, операціях з нерухомістю та проведенні технічної інвентаризації нерухомого майна.

Контакти

ГРУПА КОМПАНІЙ АРГУМЕНТ®

Головний офіс: м. Київ, вул. Кіквідзе, 13в, оф. 40
Бек-офіс: м. Одеса, вул. Маразліївська, 38, оф. 19
Веб-адреса: http://www.argument.ua
E-mail: office@argument.ua
Call-центр: 0 (800) 50-17-60
Контакти та перелік структурних підрозділів